Welkom op de site van Federatie Dorpslijsten

West Maas en Waal

 

Dit is het algemeen gedeelte

Hierboven kunt u klikken op een afdeling          

 

 Direct naar:

 * vergaderstukken gemeenteraad   

* Audioverslagen vergaderingen 

  

Laatste nieuws:                    Facebook button

         ----------------------------------------------------------------------------------------

 

                             Uitslagen verkiezingen 16 maart

                       --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Overhandiging verkiezingsprogramma in onze dorpen.

 overhandiging programma 2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samen zorgen voor elkaar

Het moet gezegd, niet iedereen wil met zijn schoonmoeder in één huis wonen. Maar als het erop aan
komt en je (schoon-)ouders hulpbehoevend worden, dan wil je dat ze zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom is de FD West Maas en Waal positief over
woningsplitsing en (tijdelijke) mantelzorgwoningen.

Niet alleen voor ouders

Een mantelzorgwoning of -unit is niet alleen een uitkomst voor wie zijn (schoon-)ouders of vrienden
dichtbij wil verzorgen. Ook voor ouders van een kind met een beperking, die het kind een zelfstandige
woonruimte willen bieden, is zo’n woonruimte ideaal. Met de benodigde voorzieningen uiteraard.

‘Geen ingewikkelde regels’

Voor lijsttrekker en fractievoorzitter Marieke van den Boom-Witzel is het belangrijk dat iedereen zo lang
mogelijk in zijn eigen dorp kan blijven wonen. “Het laatste wat je daarbij wil, is tegen ingewikkelde regels
vanuit de gemeente aanlopen. Mijn ouders plaatsten een tijdelijke mantelzorgunit zodat we voor onze
oma konden zorgen. Zij behield haar zelfstandigheid en vrijheid, ze at met ons mee en wij hielpen haar
waar nodig. Het heet officieel mantelzorg, maar we noemden het nooit zo. Oma woonde gewoon naast
ons. Inmiddels is de unit naar een jongen met een beperking gegaan, hij woont zelfstandig in de tuin van
zijn ouders. Er is zóveel mogelijk op het gebied van mantelzorg, daar draag ik graag mijn steentje aan bij
door als gemeente aan dit soort woonwensen mee te werken.”

Hoe maken we dit mogelijk?

De FD wil aanvragen voor mantelzorgwoningen of meergeneratiewoningen zoveel mogelijk
ondersteunen. Dit moet terugkomen in het beleid. Ook woningsplitsing is een manier om meerdere
gezinnen op één adres te laten wonen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zaait, zal oogsten: geduld Alphen, Appeltern en Maasbommel is beloond

Goed werk heeft (soms) tijd nodig. Na jaren van kleine stapjes vooruit, werd er tijdens de
raadsvergadering op 25 januari een klap gegeven op maar liefst drie leefbaarheidsprojecten
waar de FD zich hart voor heeft gemaakt:

  • Aanvullend budget voor het MFA in Maasbommel
  • Een grondige vernieuwing en nieuwbouw voor De Hucht in Alphen
  • Winkel Ontmoetings en Servicepunt voor Appeltern

Nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de FD kunnen oogsten na vele jaren zaaien.
Leefbaarheid is ons belangrijkste speerpunt voor elk dorp. En daarvoor zijn voorzieningen nodig.
Na Altforst, Boven-Leeuwen, Dreumel, Wamel en Beneden-Leeuwen, zie ook Dorps(t)huis
stonden alleen Alphen en Maasbommel nog op ons verlanglijstje voor een nieuw of gemoderniseerd
dorpshuis.

De FD heeft zich jarenlang ingezet voor deze projecten. Samen met vele betrokken en gedreven
dorpsbewoners, ambtenaren en belanghebbenden. We hebben veel met elkaar gepraat om uiteindelijk
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit is het mooie resultaat van al deze inspanningen en daar
mogen alle betrokkenen zichzelf best een schouderklopje voor geven: chapeau!

De Hucht nieuw
een nieuwe "Hucht" voor Alphen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanbieding verkiezingsprogramma 

Op maandag 11 december 2017 hebben wij ons verkiezingsprogramma 2018-2022 aangeboden aan de burgemeester.
                                                             Hier kunt u ons programma digitaal lezen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorps(t)huis

De Uithof Altforst

Als aan het einde van dit jaar ook Alphen een uitvoeringsplan voor een nieuw dorpshuis heeft, kunnen we
met trots zeggen dat élk dorp in onze gemeente een nieuw of gemoderniseerd dorpshuis heeft. Een maatschappelijk
knooppunt in het dorp, volgens Marieke Witzel (fractievoorzitter FD West Maas & Waal).

lees het complete artikel hier

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Er wordt weer gebouwd

Bouwen in Dreumel

Deze zomer zagen we het al bij veel kindervakantieweken in West Maas & Waal: de jeugd bouwt graag in eigen dorp.
En hoe belangrijk dat is voor de leefbaarheid, legt Erik Peters (raadslid voor FD Dreumel) graag uit.

Lees het complete artikel hier

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Van ‘grindbak’ naar Wamels dorpsplein

plein grindbak

Dat is in een notendop de wens van de Federatie Dorpslijsten West Maas & Waal (FD). Het Pastoor Kurstjensplein is
vele Wamelnaren een doorn in het oog. “En ik kan ze geen ongelijk geven”, zegt Frans van Echteld,
toekomstig fractievoorzitter van de FD. “Daarom gaan we ons hard maken voor een gezellig, multifunctioneel plein.”

                                                               Lees het complete artikel hier

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NieuwsjaarsadvertentieFDWMW2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

West Maas en Waal krijgt kinderraad 

Motie wordt werkelijkheid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FD West Maas en Waal bezoekt 4 bedrijven
                            (hier het verslag)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijdrage FD West Maas en Waal
Perspectiefnota 2016-2019

Ik zou u willen vragen om zich eens voor te stellen hoe uw leven er uit ziet in 2019. Uw kinderen zijn 4 jaar
ouder. Daar waar ze nu misschien nog in groep 4 zitten, zullen ze in 2019 bijna naar de middelbare school gaan.
Of als ze op dit moment geslaagd zijn voor een diploma aan de middelbare school, zullen ze dan alweer bijna
afgestudeerd zijn. 
En kijk eens naar u zelf: Waar wilt u zelf staan over vier jaar? .....................
                                                               (klik hier voor de hele bijdrage)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coalitie in West Maas en Waal kiest voor verantwoordelijkhedenraadsleden

Op 30 april hebben de coalitiepar­tijen FDWest Maas enWaal en de VVD een motie ingediend over het
afschaffen van de vergoe­ding voor fractievolgers. 
In 2010 werd besloten om met fractievolgers te gaan werken.
Dit zijn personen die geïnteresseerd zijn in de politiek en op een kan­didatenlijst van een politieke par­tij staan.
Zij informeren raadsle­den m.b.t hun raads­werk en kunnen deel uit maken van de rondetafelgesprekken.


In 2010 is besloten dat er fractie­volgers zouden komen, maar dat zij geen vergoeding zouden krij­gen vanuit de
gemeente. In juli 2014 kwam er landelijke wetge­ving dat fractievolgers een vergoe­ding moeten krijgen. In het
geval van
West Maas enWaal betekent dit dat de vergoeding minimaal ruim 7.000 euro per jaar is voor de
fractievolgers. Dit nog
afgezien van kosten voor een ipad en reis­en verblijfskosten. Voor kleine eenmansfracties
wordt er een uitzondering gemaakt: zij zou­den nog wel fractievolgers kun­nen inzetten.


De coalitiepartijen zijn voor frac­tievolgers, maar zijn tegen de kos­ten die hiermee samenhangen.
De FDWMW en de VVD vinden dat de kosten voor fractievolgers niet door de gemeenschap betaald moeten
worden. De raadsleden zijn democratisch gekozen als volksvertegenwoordigers door de inwoners van
West
Maas en
Waal en zij ontvangen hiervoor een ver­goeding. De oppositiepartijen CDA, Sociaal Maas enWaal en
de SP waren fel voorstander om de vergoeding te blijven betalen van­uit de gemeentekas.


FDWMW en de VVD vinden fractievol­gers belangrijk. Maar de verant­woordelijkheid voor het opleiden van
fractievolgers ligt in de poli­tieke partijen. De motie voor het afschaffen van de kosten voor fractievolgers werd
dan ook in rui­me meerderheid van hoofdelijke stemming aangenomen (11 voor, 6 tegen).

De FDWMW en de VVD gaan enthou­siast verder met het ontwikkelen van politieke betrokkenheid van hun leden.

Namens de woordvoerders op dit onderwerp,
Erik Peters (FD WMW)
Arjen Voorhorst (VVD)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Definitieve uitslag 19 maart 2014 (klik hier)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe raad en college

 

Tijdens de openbare raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014 zijn gemeenteraad en college geïnstalleerd.

 

College2014

 

De vier wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn door burgemeester Steenkamp geïnstalleerd. v.l.n.r. gemeentesecretaris Perry Arissen, wethouder
Sander Bos (VVD), burgemeester Steenkamp, wethouders Bert van Swam (FD Boven-Leeuwen),
Ton de Vree (FD Dreumel) en Theo Hol (FD Maasdorpen). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Persbericht, 27-3-2014 - Karel Kalkers heeft namens de VVD West Maas en Waal sinds zaterdag gesprekken
gevoerd met alle partijen. De FD, SP, CDA en Sociaal Maas en Waal hebben allen bereidheid getoond om een
coalitie mogelijk te maken in constructieve gesprekken. Op basis van de de uitkomsten van deze gesprekken heeft de
VVD de voorkeur uitgesproken om een coalitie te smeden met de Federatie Dorpslijsten, inclusief de inmiddels
aangesloten Partij Beneden Leeuwen. Een keuze voor programmatische overeenkomsten en een stabiele
meerderheid. De nieuwe VVD fractie zal in de raadsvergadering van 27 maart een toelichting geven.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

keuzevakje De Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend !
               klik hier voor: Dreumel, Maasdorpen, Boven-leeuwen, Wamel, Beneden-Leeuwen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verkiezingsprogramma FD West Maas en Waal

vindt u hier


Vol trots bieden wij u hierbij het verkiezingsprogramma van de FD West Maas en Waal aan. Het programma is tot
stand gekomen vanuit de vier zelfstandige FD partijen. Ook Partij Beneden Leeuwen heeft het partijprogramma mee
geschreven. Kortom, alle dorpen zijn vertegenwoordigd in dit programma.


Voor eventuele vragen kunt u zich melden bij de lijsttrekkers van de FD West Maas en Waal:


FD Boven Leeuwen, Bert van Swam

FD Dreumel, Ton de Vree
FD Maasdorpen, Trees Boerakker
FD Wamel, Ans Mol 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Fuseren onnodig

(lees het artikel)

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

West Maas en Waal kiest voor Samenwerking !
(lees het artikel)

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ruimere schenktijden bij, voor gemeenschap van belang zijnde activiteiten.
Amendement

-----------------------------------------------------------------------------

 

Bijdrage FD West Maas en Waal en Partij Beneden-Leeuwen
        bij perspectiefnota 2014-2017

 

--------------------------------------------------------------------------

 

geeltje                Geen bezuinigingen op verenigingen, en dijkensport, 
    wel financiële middelen voor glasvezel bedrijventerrein, reserve voetbalver.
                         Amendement aangenomen !

 --------------------------------------------------------------------------

 

Nieuwbouw Rosmolen Beneden-Leeuwen
zonder OZB verhoging !

(Persbericht en Amendement)

--------------------------------------------------------------------------

 

FD betrokken bij initiatief glasvezel op bedrijventerrein
(verslag informatieavond bedrijventerreinen)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Aan deze site wordt nog gewerkt !
nog niet alles is gevuld.