Nieuws

 

Speerpunten FD Boven-Leeuwen

31-01-2014

FD Boven-Leeuwen gaat zich de komende verkiezingsperiode inzetten om de volgende speerpunten te realiseren:

 • Boven-Leeuwen is één van de acht sterke kernen in de zelfstandige gemeente West Maas en Waal
  FD Boven-Leeuwen staat voor een zelfstandige gemeente West Maas en Waal met 8 sterke dorpskernen. Door samenwerking met zo mogelijk omliggende gemeenten is de gemeente West Maas en Waal in staat om de kwaliteit van haar dienstverlening op peil te houden en de dienstverlening op een efficiënte manier uit te voeren.
 • Stimuleren lokale samenwerking verenigingen en organisaties
  Uit gesprekken met de verenigingen in Boven-Leeuwen is gebleken dat er behoefte is aan meer afstemming tussen activiteiten. Hierdoor kunnen activiteiten makkelijker worden georganiseerd en kunnen mensen en middelen effectiever worden ingezet. FD Boven-Leeuwen is voorstander van het opzetten van een dorpsinformatiepunt (DIP) dat lokale samenwerking kan stimuleren.
 • Dorpsbudget voor realiseren van lokale initiatieven
  FD Boven-Leeuwen zou graag in overleg met de gemeente willen realiseren dat een dorpsbudget beschikbaar wordt gesteld, waarmee initiatieven voor en door inwoners van Boven-Leeuwen kunnen worden uitgevoerd.
 • Nutsvoorzieningen aanbrengen in leefpark Groenewoud
  Door het realiseren van onder andere een permanente stroom- en watervoorziening in leefpark Groenewoud wordt het makkelijker om activiteiten te organiseren in het park.
 • Verbeteren uitstraling bedrijventerreinen
  Er is momenteel op diverse plekken een harde overgang tussen de bedrijventerreinen en de landelijke uitstraling van het dorp. Door bijvoorbeeld aanplanting van groen kan de uitstraling van de bedrijventerreinen worden verbeterd.
 • Stimuleren (her)gebruik leegstaande bedrijfspanden
  Er staan momenteel diverse bedrijfspanden in de kern van Boven-Leeuwen leeg. Voor de leefbaarheid en uitstraling van het dorp is het van belang dat deze panden een functie krijgen. We willen samen met de inwoners van Boven-Leeuwen het initiatief oppakken om te zoeken naar mogelijke invullingen voor de leegstaande bedrijfspanden.

 

FD West Maas en Waal presenteert vol trots verkiezingsprogramma

29-01-2014

Vol trots bieden wij u hierbij het verkiezingsprogramma van de FD West Maas en Waal aan. Het programma is tot
stand gekomen vanuit de vier zelfstandige FD partijen. Ook Partij Beneden Leeuwen heeft het partijprogramma mee geschreven. Kortom, alle dorpen zijn vertegenwoordigd in dit programma.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Voor eventuele vragen kunt u zich melden bij de lijsttrekkers van de FD West Maas en Waal:


FD Boven Leeuwen, Bert van Swam
FD Dreumel, Ton de Vree
FD Maasdorpen, Trees Boerakker
FD Wamel, Ans Mol

 

 

FD Boven-Leeuwen presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

05-01-2014

FD Boven-Leeuwen heeft haar kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen gereed. Met trost presenteren we een lijst met maar liefst 36 kandidaten. De lijst bevat 15 nieuwe gezichten, waaronder veel jonge mensen die hun interesse tonen in de lokale politiek. Hier zijn we erg blij mee, net als de forse toename van het aantal vrouwelijke kandidaten op onze lijst.

 

Lijsttrekker is wederom Bert van Swam. Bert voert niet alleen de lijst aan, maar stelt zich ook weer beschikbaar als wethouderskandidaat. Mies de Ruiter- Coppes, de voormalige nummer 2 op de lijst, heeft besloten om na 16 jaar als actief raadslid het stokje over te willen dragen. Zij staat nu op plaats 9 en zal als voorzitter een actieve rol binnen onze partij blijven spelen. Daarnaast gaat Mies de jonge generatie binnen onze partij ondersteunen, zodat haar ervaring wordt overgedragen aan de nieuwe talenten op de lijst.

 

Hans Gerrits die bij de vorige verkiezingen op nummer 3 stond en de afgelopen vier jaar samen met Mies actief in de gemeenteraad heeft deelgenomen, neemt nu de tweede plaats op de lijst over. De derde plek op de lijst wordt bezet door Maarten van Eldijk, bestuurslid van FD Boven-Leeuwen. Maarten is in het dagelijks leven zelfstandig verpleegkundige en is bereid om de komende vier jaar als actief raadslid de belangen van Boven-Leeuwen te gaan vertegenwoordigen.

 

Nummer vier wordt bezet door de eerste nieuwkomer op de lijst Femke Steenbruggen. Na haar studie politicologie te hebben afgerond, zal ze zich de komende jaren als fractievolger actief gaan bezighouden met de lokale politiek. Nummer vijf op de lijst is Rolf Broekman, secretaris van FD Boven-Leeuwen. De lijst wordt verder vervolgd met drie nieuwkomers: Femke Bull- den Bieman (6), Renate Baas (7) en Gerrit van Kampen (8), voorzitter van de BOB. Mies de Ruiter en Arnold de Keijzer maken de eerste tien op de lijst compleet.

 

Andere nieuwkomers op de lijst zijn Lincy van den Heuvel (11), Toon van Gelder (14), Kristel van Kruisbergen (16), Anna Coenders (18), Jan-Willem Jaspers (20), Judith Scholtens (22), Jan Brunst (23), Wim den Bieman (26), Lianne Smits (27), Aldert van der Molen (31) en Ronald van den Berg (34). Lijstduwer blijft Henry Janssen. De volledige kieslijst van FD Boven-Leeuwen is te vinden op de pagina kandidaten.

 

FD Boven-Leeuwen staat voor een zelfstandige gemeente West Maas en Waal met 8 sterke kernen en wil zich hier ook de komende 4 jaar weer graag voor inzetten. We hopen na de verkiezingen op dezelfde manier als de afgelopen jaren in de gemeenteraad en het college vertegenwoordigd te kunnen zijn. Dankzij deze sterke lijst met een goede mix van jong en oud hebben we hier alle vertrouwen in.