Nieuws 

 

 Poortstraat1

poortstraat2
poortstraat3

poortstraat4 
poortstraat5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VoorkantWamel

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AdverFDWamel 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente West Maas en Waal
Aan het college van B&W
Dijkstraat 11
6658 AG Beneden-Leeuwen

 

Wamel, 21 januari 2018

Betreft: zienswijze plan Wamelse Poort, Wamel

 

Geacht college,

In deze brief geven wij u onze zienswijze op het plan Wamelse Poort
(NL.IMRO.0668.WAMKasteelstraat). Bij de inloopavond op 10 januari jl is dit plan door ons ingezien
en hebben medewerkers van Woningstichting De Kernen en de gemeente West Maas en Waal het
plan toegelicht. Wij hebben op dat moment dus kennis kunnen nemen van het plan. Van
omwonenden begrepen wij dat er een goed overleg is geweest met de direct belanghebbenden.

Wij zijn verheugd dat met dit plan rekening is gehouden met de entree van Wamel. Het plan heeft
een mooie uitstraling wat een positieve ontwikkeling is voor dit gedeelte van Wamel. 

Helaas kunnen wij niet enkel positief reageren op dit plan. Uit de plannen blijkt dat er vooralsnog
maar 29 woningen worden teruggebouwd van de oorspronkelijk 39 woningen en dat hier maar 23
woningen voor de sociale huur bestemd zijn. Van deze 23 woningen zijn er ook nog 6 woningen als
seniorenwoning geschikt waardoor er maar 17 sociale huurwoningen overblijven voor Wamelse
inwoners die afhankelijk zijn van sociale huur voor hun huisvesting. Er is dus een sterke afname
van het aantal sociale huurwoningen.

Dit staat in tegenstelling tot de vraag naar woningen in Wamel. Wamel heeft als een van de
weinige dorpen in de gemeente West Maas en Waal een tekort aan nieuwbouw woningpotentie
terwijl de vraag naar woningen groot is.  Regelmatig krijgen wij de klachten van jongeren over het
gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen.  West Maas en Waal kent naar verhouding veel
relatief duurdere koopwoningen in relatie tot de bevolkingssamenstelling.  Het is voor ons dus
onbegrijpelijk dat in dit plan zoveel groen is opgenomen ten koste van het aantal woningen.

Tijdens de inloopavond is aangegeven dat er snel geschakeld kan worden door nog eens extra 5
woningen te kunnen ontwikkelen indien er vraag naar is. FD Wamel verzoekt u om deze woningen
direct mee te ontwikkelen in het plan en het deel dat als groen bestemd is, gelegen aan de
Kasteelstraat, direct als wonen te bestemmen waardoor bij vraag naar meer woningen dit gedeelte
gemakkelijk ontwikkeld kan worden voor woningbouw en een nieuwe bestemmingsplan wijziging
achterwege kan blijven.

Om zo goed mogelijk invulling aan de vraag naar woningen te kunnen geven verzoeken wij u om
het bestemmingsplan op hoofdlijnen vast te stellen waardoor het aanbod gemakkelijk kan worden
gekoppeld aan de vraag.

FD Wamel hoopt hiermee een positieve inbreng te geven voor de ontwikkeling van ons dorp
Wamel. Wij vinden het van groot belang dat iedereen kan blijven wonen daar waar hij/zij wil.

Daarnaast hopen wij dat er spoedig gestart wordt met de realisatie van dit plan. Niet alleen voor de
toekomstige bewoners maar voor ons hele dorp. Het huidige gebruik van een relatief groot deel
van de Wamelse woningvoorraad voor tijdelijke verhuur doet inbreuk aan de leefbaarheid van ons
dorp.

Graag vernemen wij uw reactie. Wij zijn altijd bereid onze zienswijze toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens FD Wamel

 

 

Piet van Zwolgen                                            Frans van Echteld

Voorzitter                                                        Bestuurslid

Cc.       Bewonersgroep Wamelse Poort

            Woningstichting De Kernen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Fransnieuw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      geld voor clubs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     uiterwaardenwamel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Van ‘grindbak’ naar Wamels dorpsplein 

plein grindbak

Dat is in een notendop de wens van de Federatie Dorpslijsten West Maas & Waal (FD).
Het Pastoor Kurstjensplein is vele Wamelnaren een doorn in het oog. “En ik kan ze geen ongelijk geven”,
zegt Frans van Echteld, toekomstig fractievoorzitter van de FD. “Daarom gaan we ons hard maken voor
een gezellig, multifunctioneel plein.”

                                                                                     Lees het complete artikel hier