Nieuws

 

FD Partij Beneden-Leeuwen heeft ook een eigen website
https://fdpbl.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intentieovereenkomst met FD West Maas en Waal

 

De Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal en Partij Beneden-Leeuwen hebben
op 19 september 2012 een intentieovereenkomst gesloten met als doel een
duurzame samenwerking binnen de politiek van de gemeente West Maas en Waal.

De samenwerking zoals kwam al eerder tot uiting toen direct na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 het coalitieakkoord door de Partij Beneden-
Leeuwen mede werd ondertekend. Ook is reeds eerder een besluit genomen dat
de Partij Beneden-Leeuwen deel neemt aan de fractievergadering van de
FD West Maas en Waal.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is geborgd dat de FD West
Maas en Waal gemeentebreed vertegenwoordigd zal zijn, dus ook in Beneden-
Leeuwen.

De partijen hebben in de intentieovereenkomst het volgende afgesproken:

 • partijen willen een duurzame samenwerking voor de toekomst aangaan
 • beide partijen zullen gezamenlijk het verkiezingsprogramma 2014 -2018
  opstellen
 • beide partijen zullen gezamenlijk inhoud geven aan de verkiezingscampagne
 • Partij Beneden Leeuwen zal uitgenodigd worden bij partij bijeenkomsten  en
  thema-avonden welke de FD West Maas en Waal organiseert voor haar achterban.
 • In de toekomst, op een nog later te bepalen moment, gaat Partij Beneden-Leeuwen
  deel uit maken van de FD West Maas en Waal.

 Ondertekening FD en PART BL

De intentieovereenkomst is ondertekend door de heer Chris van Rossum
(voorzitter van de FD West Maas en Waal)
en de fractievoorzitter van de FD West Maas en Waal, mevrouw Ans Mol.
Namens de Partij Beneden-Leeuwen tekenden Johan van de Hurk als fractievoorzitter
en Olaf van Hulst als fractievolger.